فروش مجوز شکار یک میلیارد تومان نصیب صندوق ملی محیط زیست کرد

فروش مجوز شکار یک میلیارد تومان نصیب صندوق ملی محیط زیست کرد
فروش مجوز شکار یک میلیارد تومان نصیب صندوق ملی محیط زیست کرد
منبع: ایسنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس