تعیین چارچوب همکاری ادارات کل استانی با سمن‌های محیط زیستی

تعیین چارچوب همکاری ادارات کل استانی با سمن‌های محیط زیستیرئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سلسله نشست‌ها با سمن‌های زیست محیطی بر اساس برنامه مشخص دنبال شود، خواستار تعیین چارچوب همکاری ادارات کل استانی با سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی با تکیه بر منشور فعالیت های مدنی محیط زیست شد.

به گزارش ایسنا عیسی کلانتری در دیدار با اعضای شورای هماهنگی شبکه سازمانهای مردم نهاد محیط زیست با اشاره به اعتقادی که دردوره جدید مدیریت سازمان محیط زیست به فعالیت با مردم ودرکنارمردم وجود دارد، به اشکالاتی که طی سالیان متمادی درخصوص نحوه ارتباط سازمان با تشکلهای محیط زیستی وجود داشته است و نبود چارچوبی عادلانه و فراگیر برای مشارکت همه آحاد مردم  پرداخت .

کلانتری با تاکید بر لزوم مشارکت واقعی، متقابل وهمدلانه ومبتنی برچارچوب از شبکه سمن‌های محیط زیست خواست که مسیر جدید را با بهره‌گیری از تجارب گذشته و با هدف ایجاد هم‌افزایی درسیاستگذاری‌ها ونظارت عمومی مستند وبه دور از هیجانات غیر کارشناسی در راستای منافع ملی ، طراحی وترویج کنند. دراین مسیر به‌طور قطع سازمان حفاظت محیط زیست از نظرات حاصل از خرد جمعی تشکل‌های محیط زیستی کشوردرتصمیمات خود استقبال خواهد کرد.

معاون رئیس جمهور برتوجه به تخصص و وجه علمی سازمان‌های مردم نهاد در همه زمینه‌های مرتبط با محیط زیست تاکید کرد و گفت: لازم است تخصص سمن‌ها تقویت شود چون درشرایط حاضر میتوانند خلاء های موجود را پرکنند.

وی با بیان اینکه عمده تمرکز فعالان محیط زیست و رسانه ها برحوزه محیط زیست طبیعی است وعموماً سایر حوزه ها مغفول واقع می شوند، تصریح کرد: برای اقتدار سازمان محیط زیست و فعالان این حوزه، ضروری است فعالیت ها درهمه حوزه های مرتبط با محیط زیست به طور جدی پیگیری شود. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ، اعضای شورای هماهنگی شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیست به بیان مواضع شبکه و نگاه سازمان های غیردولتی به اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست پرداختند وگزارشی ازروند شکل‌گیری و فعالیت شبکه‌ها دردودهه اخیر ارایه دادند همچنین با تاکید برلزوم نظام مندشدن همکاری‌های میان سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان نهادهایی مستقل،مطالبه گر وآگاهی بخش با سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد ناظر حاکمیتی، به نقش موثری که هم‌افزایی بین طرفین می‌تواند درکاستن از ضعف‌ها وآسیب های موجود ایفا کند، تاکید کردند.

اعضای شورا اعلام کردند که شبکه محیط زیست ومنابع طبیعی کشور ضمن تاکید بر ضرورت توجه به وجه اجتماعی وظایف نظارتی سازمان درقالب فعالیت‌های مشارکتی،داوطلبانه وساختارمند ودرارتباط با همه مردم، اصل ارتباط را به عنوان اصل اساسی ومورد توافق جمعی همواره مدنظر دارند و از هر امکانی برای اثرگذاری به نفع محیط زیست ومنابع طبیعی بهره خواهند برد. بدیهی است که این اثرگذاری نیازمند ایجاد ارتباط منظم ومستقل درهمه سطوح است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس