اینفوگرافی / وضعیت آبخیزداری در ایران

اینفوگرافی / وضعیت آبخیزداری در ایران


آبخیزداری علم و هنر مدیریت منابع آب، خاک و پوشش گیاهی یک آبخیز است، به نحوی که بهره برداری مداوم از این منابع برآورده شود. حوزه آبخیزداری با تهدیدها و مخاطراتی مواجه است که به اقدامات لازم و اثر بخش نیاز دارد. در ایران در سال ۱۳۹۷ اقداماتی برای پوشش هشت میلیون هکتار از آبخیز صورت گرفته است.

گرافیک: پدرام آقائی

منبع: ایسنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس