تیغ زباله‌های عفونی زیر گلوی مردم اراک

تیغ زباله‌های عفونی زیر گلوی مردم اراکبرخی مطب‌ها و کلینیک‌ها در اراک به عنوان تولیدکنندگان اصلی پسماندهای عفونی، تمایلی به صرف هزینه برای تحویل زباله‌های خود به شهرداری ندارند و آنها را کنار خیابان رها می‌کنند. زباله‌های ۳۱۵ مطب و کلینیک در این شهر، هم آنهایی که به صورت مجزا و براساس قرارداد با شهرداری جمع آوری می‌شوند و هم گروهی که زیر بار قرارداد شهرداری نمی‌روند، همراه با زباله‌های خانگی  در خاک دفن شده و بی خطر نمی‌شوند.
یکی از موارد نگران کننده در این فرایند، مرحله تفکیک دستی زباله‌های خانگی در سایت پسماند است. در این مراکز زباله‌های عفونی همراه با  زباله‌های خانگی، توسط نیروهای سایت پسماند جداسازی می‌شوند و به این ترتیب،  به سادگی در معرض آلودگی عفونی ناشی از این زباله‌ها قرار می‌گیرند.

منبع: ایسنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس