نه می‌توان کُشت‌شان و نه رهایشان کرد

نه می‌توان کُشت‌شان و نه رهایشان کرد
نه می‌توان کُشت‌شان و نه رهایشان کرد
منبع: ایسنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس