خطر گرمایش زمین برای یخچال‌های هیمالیا

خطر گرمایش زمین برای یخچال‌های هیمالیاکارشناسان محیط زیست هشدار دادند: تغییرات اقلیمی به آب شدن یک سوم از یخچال‌های طبیعی هیمالیا و هندوکش تا پایان این قرن منجر می‌شود.

به گزارش ایسنا، با افزایش دما و تغییرات اقلیمی حداقل یک سوم از یخچال‌های طبیعی در هیمالیا و هندوکش در طول این قرن ذوب خواهد شد و می‌تواند جریان آب رودخانه‌ها در این منطقه را با مشکل روبرو کند.

وجود یخچال‌های عظیم طبیعی موجب شده منطقه هیمالیا و هندوکش پس از قطب جنوب و قطب شمال سومین قطب به حساب آید.

در این گزارش که توسط ۲۱۰ محقق انجام گرفته، آمده است: گرمای جهانی عامل مهمی است که کوه‌های مملوء از یخ و برف در منطقه هیمالیا و هندوکش را در کمتر از یک قرن به صخره‌های عاری از برف تبدیل می‌کند.

به گفته کارشناسان حتی اگر دولت‌ها طبق قرارداد آب و هوایی پاریس اقدامات جدی برای کاهش گرمای جهانی انجام دهند بیش از یک سوم از یخچال‌های طبیعی در این منطقه تا سال ۲۱۰۰ ذوب خواهد شد.

به گزارش روزنامه ایندیپندنت، همچنین در صورتیکه دولت‌های این منطقه در مهار انتشار گازهای گلخانه‌ای طی این قرن موفق نباشند حدود دو سوم از یخچال‌های طبیعی از بین خواهند رفت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس