‌امنیت خلیج فارس تنها با دفاع از عنوان آن امکان پذیر نیست

‌امنیت خلیج فارس تنها با دفاع از عنوان آن امکان پذیر نیست‌استاد انسان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: فرهنگ را نه برای توسعه بلکه برای کم و بیش ویرانی به خدمت می‌گیریم.

‌به گزارش ایسنا، نعمت اله فاضلی در نشست علمی تخصصی ” خلیج فارس در قرن ۲۱” در دانشگاه آزاد قشم اظهار کرد: وضعیت گفتمان توسعه در بسیاری از مناطق ایران در دو دهه اخیر به سوی نوعی پارادایم فرهنگ گرا با مباحث گردشگری، صنایع فرهنگی، گسترش آموزش عالی و رسانه‌ها تغییر کرده است و عملاً تحولات جامعه ایران به ویژه در دو دهه اخیر به سوی نوعی گفتمان توسعه فرهنگی یعنی توسعه یافتن از طریق گسترش و کاربرد نشانه‌ها و نمادها از طریق شکل دادن فضاهایی که از راه آن اقتصاد و سیاست از راه فرهنگ شکل بگیرد.

وی ادامه داد: به عقیده من توسعه به تعبیر پیربوردیو جامعه شناس به کار می‌برد یعنی فرHیند تسهیل تبدیل انواع سرمایه‌ها به یکدیگر است. این تعریف از من بوده اما با استفاده از رویکرد گئوردیو مفهوم انواع سرمایه‌ها و نظریه او درباره تبدیل سرمایه‌ها.

فاضلی افزود: توسعه از نظر من و برنامه ریزی توسعه و مدیریت، تلاش آگاهانه‌ای است برای اینکه بتوانیم سرمایه‌های اجتماعی را به سرمایه سیاسی و یا سرمایه سیاسی_ اجتماعی را به سرمایه اقتصادی و همه این سرمایه‌ها را به سرمایه فرهنگی و بالعکس سرمایه فرهنگی را به سرمایه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبدیل کنیم.

این استاد بیان کرد: جامعه توسعه یافته جامعه‌ای است که در آن امکان تبدیل سرمایه‌ها به یکدیگر آسان‌تر است. هدف غایی همه تحولات توسعه دست یافتن به توسعه فرهنگی است اما خود این سرمایه‌های فرهنگی در حقیقت منبع اصلی توسعه در دهه‌های اخیر هستند.

وی تصریح کرد: راهبردی که امروزه محققان برای توسعه مطرح می‌کنند بسیج منابع فرهنگی برای هدف‌های استراتژیک در توسعه است؛ هدف‌های مشخص و سنجیده.

فاضلی اشاره کرد: اگر بگوییم توسعه در استان هرمزگان یعنی چه؟ توسعه یعنی این که منابع فرهنگی استان را بیابیم. چگونه می‌توانیم منابع فرهنگی استان را با یکدیگر بسیج کنیم و از طریق آن امکان توسعه را فراهم کنیم.

وی اظهار کرد: در دهه‌های اخیر چرخش در گفتمان‌های توسعه در ایران اتفاق افتاده است اما این چرخش نتوانسته است به توسعه پایدار، همه جانبه و فرهنگی منجر شد.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: مهم‌ترین ارزش توسعه فرهنگ این است که توسعه مبتنی بر فرهنگ می‌تواند به ارزش‌های ذاتی و غایی منجر شود. توسعه‌هایی توسعه‌های پایدارند که به توسعه اقتصادی منجر شود و هم انسان‌ها از لحاظ وجودی در کانون توسعه هستند و رضایت، تکامل و اخلاق آنها و ارزش‌های فرهنگی را به طور همزمان در مسیر توسعه به دست آورده اند.

فاضلی ادامه داد: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۴ روز ملی خلیج فارس نام گرفت. به عقیده بنده تا توسعه‌نیافتگی از منطقه هرمزگان و جنوب کشور بیرون نرود در این منطقه بحران خواهیم داشت. مسئله تنها نام خلیج فارس نیست، واقعیت مهم‌تر این است که باید موقعیت توسعه نیافتگی جنوب کشور از این وضعیت بحرانی خود حداقل اندکی تغییر کند و این اتفاق متأسفانه رخ نداده است.

وی بیان کرد: مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در فروردین ۱۳۹۶ گزارشی را تحت عنوان مسئله شناسی راهبردهای توسعه استان هرمزگان منتشر کرد. در این گزارش آمده است استان هرمزگان، دومین استان دارای بیشترین جمعیت زیر خط فقر در کشور است.

این استاد دانشگاه افزود: هرمزگان از نظر بهداشتی پایین‌ترین سطح شاخص‌های سلامت و بهداشت در کشور را دارد. هرمزگان از نظر مسئله‌های اجتماعی مانند اعتیاد و طلاق و بیکاری و نیز از نظر خشونت جز بحرانی‌ترین استان‌های کشور است.

وی ادامه داد: پرسش این است که این آمار نشان دهنده چیست؟ آیا امنیت خلیج فارس تنها با دفاع از عنوان خلیج فارس امکان پذیر است؟ قطعاً غیر ممکن است. این خود فریبی بیش نیست که فکر کنیم می‌خواهیم خلیج فارس و جنوب ایران را از طریق دفاع از نام خلیج فارس حفظ کنیم.

فاضلی اظهار کرد: از سال ۱۳۸۴ وقت آن نرسیده بود که بحران‌ها، خشم و تنش‌هایی که زندگی روزمره افراد این منطقه را در برگرفته بود به صورت فضای ملی مورد توجه خود قرار می‌دادیم؟ اگر این اتفاق می‌افتاد پس از دو دهه می‌توانستیم بگوییم ملت باسواد، تن‌های سالم، روان‌های قوی، انسان‌های شجاع و با اعتماد به نفس به دلیل برخورداری از حقوق شهروندی از خلیج فارس و عنوان آن دفاع کرده ایم.

وی با بیان این که بهتر نبود بسیج دفاع از عنوان خلیج فارس به بسیج افراد مختلف جامعه تبدیل می‌شد تا متوجه شوند که بهترین استراتژی برای دفاع از خلیج فارس و جنوب ایران این است که فرهنگ جنوب را ارتقا دهیم؟ افزود: روز ملی خلیج فارس فرصتی بود که دولت، مجلس، اساتید دانشگاه را استیضاح کنیم در این خصوص که از ۱۰ اردیبهشت سال گذشته تا ۱۰ اردیبهشت امسال چه مقدار خط فقر، سلامت بهداشت، حقوق شهروندان، چالش‌ها و بحران‌های منطقه تغییر کرده است و چه میزان حرکت رو به جلو کرده ایم؟

فاضلی تصریح کرد: هر شهروند باید از خود بپرسد که چرا این منطقه، عقب مانده ترین منطقه ایران از لحاظ شاخص‌های اجتماعی، بهداشتی، سلامتی، اقتصادی و فرهنگی است؟ پس تنها مسئله شعار دادن نیست و تنها احساسات ناسیونالیسم خود را تحریک کردیم. بهتر است که رگ غیرتمان به جوش بیاید و از خود بپرسیم که شایسته دانشگاهیان این استان است که این چنین بحران‌های اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی وجود داشته باشد؟

این استاد دانشگاه تاکید کرد: یک بار با خود رو راست باشید و به کودکانی که در خیابان هستند نگاه کنید، به زنان سرپرست و فقیر، وجدان خود را بیدار کنید به جای این که احساسات ناسیونالیستی خود را تحریک کنید احساسات بشردوستانه خود را کمی تحریک کنید و بیدار شوید و با خدای خود سخن بگویید.

وی بیان کرد: تا چه زمانی قرار است در اخبار بشنویم که استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان به عنوان توسعه نیافته ترین استان‌های ایران است.

فاضلی در پایان گفت: متأسفانه توسعه نیافته ترین استان‌های کشور، ثروتمندترین استان‌های کشور هم از نظر منابع طبیعی و هم از نظر قدمت تاریخی و نیز غنای آداب و رسوم و از نظر جمعیت و تمام شاخص‌های دیگر هستند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس