ویدئو /آخرین ماه‌گرفتگی قرن خورشیدی حاضر

ویدئو /آخرین ماه‌گرفتگی قرن خورشیدی حاضر


آخرین ماه‌گرفتگی قرن خورشیدی حاضر

پدیده ماه‌گرفتگی جزئی در شامگاه ۲۵ تیر آغاز شد و تا بامداد چهارشنبه، ۲۶ تیر ادامه داشت. پس از این ماه‌گرفتگی، تا شبانگاه شنبه (۶ آبان ۱۴۰۲) ماه‌گرفتگی دیگری در پهنه ایران رخ نخواهد داد. بدین ترتیب، این رویداد، آخرین ماه‌گرفتگی قرن خورشیدی حاضر محسوب می‌شود.

منبع: ایسنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس